April 13, 2015

Quốc hội Ukraine cấm tuyên truyền và cấm biểu tượng của cộng sản và quốc xã

Phạm Nguyên Trường dịch


Quốc hội Ukraine (Rada) đã thông qua Luật “Về lên án các chế độ toàn trị cộng sản và quốc xã (Nazi) ở Ukraine và cấm tuyên truyền những biểu tượng của những chế độ này” (№ 2558). 

Phóng viên hãng UNIAN thông báo rằng quyết định này được 254 trong số 307 đại biểu có mặt trong hội ủng hộ. 
Quốc hội Ukraine cấm tuyên truyền và cấm biểu tượng của cộng sản và quốc xã


Ở Ukraine, chế độ toàn trị Quốc xã (Nazi) đã bị coi là tội phạm và đã tiến hành chính sách khủng bố nhà nước, với đặc diểm là gây ra nhiều vi phạm nhân quyền dưới những hình thức như giết người, tử hình, tra tấn, cưỡng bức lao động từng người cũng như nhiều người cùng một lúc và những hình thức khủng bố khác, đàn áp vì lí do sắc tộc và chủng tộc, vi phạm quyền  tự do lương tâm, tự do phát biểu, tự do báo chí và không có đa nguyên chính trị và dựa trên những sự kiện được Tòa án quốc tế Nuremberg trong các năm 1945-1946 xác nhận, bị bộ Luật này lên án là không phù hợp với các quyền và quyền tự do căn bản của con người và của công dân.


Tuyên truyền cho các chệ độ chế độ độc tài toàn trị cộng sản và/hoặc quốc xã (Nazi) và biểu tượng của những chế độ này là phỉ báng kí ức về hàng triệu nạn nhân của chế độ toàn trị cộng sản, toàn trị quốc xã (Nazi) và bị cấm. Tuyên truyền cho các chế độ đó cũng bị cấm.


Dùng các biểu tượng của chế độ độc tài toàn trị cộng sản và/hoặc quốc xã (Nazi) trong tên gọi của tổ chức là căn cứ để từ chối đăng ký và/hoặc chấm dứt hoạt động với tư cách pháp nhân, đảng phái chính trị, các hiệp hội khác của công dân; từ chối đăng ký và/hoặc ngưng phát hành những phương tiện in ấn thông tin đại chúng.


Khi các pháp nhân, các đảng phái chính trị và các hiệp hội khác của công dân, các phương tiện in ấn thông tin đại chúng không thực hiện những yêu cầu này của pháp luật thì hoạt động/phát hành của họ sẽ phải chấm dứt theo trình tự pháp luật của tòa án theo đơn kiện của chính quyền hành pháp trung ương - cơ quan thực hiện các chính sách của nhà nước về đăng ký pháp nhân, đăng ký (hợp pháp hóa) các hiệp hội của công dân, công đoàn và các nhóm xã hội khác hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.


Quyết định về sự không phù hợp của các hoạt động, tên và/hoặc biểu tượng của pháp nhân, đảng phái chính trị, hiệp hội công cộng khác với các yêu cầu của bộ luật này là do chính quyền hành pháp trung ương - cơ quan thực hiện các chính sách của nhà nước về đăng ký pháp nhân, đăng ký (hợp pháp hóa) các hiệp hội của công dân, công đoàn và các nhóm xã hội khác hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác – đưa ra theo trình tự hoạt động của chính phủ.


Cấm Sản xuất, phân phối, sử dụng ở nơi công cộng biểu tượng của chế độ toàn trị cộng sản, trong đó có vật lưu niệm, biểu tượng của chế độ toàn trị quốc xã (Nazi), cấm sử dụng công khai quốc ca Liên Xô, quốc ca Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Ukraine, quốc ca các nước cộng hòa liên bang khác của Liên Xô, hoặc từng đoạn những bài quốc ca đó trên lãnh thổ Ukraine.

Nguồn: УНИАН

Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ: http://inosmi.ru/sngbaltia/20150409/227410403.html

Đã đăng trên: http://www.ijavn.org/2015/04/vntb-quoc-hoi-ukraine-cam-tuyen-truyen.htmlNo comments:

Post a Comment