Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: TRUMP CHUẨN BỊ TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHO TRUNG QUỐC
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Washington Post Tác giả: Fareed Zakaria Dịch giả: Lê Quốc Tuấn 16-3-2017 Lời người dịch: Fareed Zakaria, tác giả nhiều cuốn sách p...
TRUMP CHUẨN BỊ TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHO TRUNG QUỐC
TRUMP CHUẨN BỊ TRAO QUYỀN LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI CHO TRUNG QUỐC

Washington Post Tác giả: Fareed Zakaria Dịch giả: Lê Quốc Tuấn 16-3-2017 Lời người dịch: Fareed Zakaria, tác giả nhiều cuốn sách p...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Một “chiến lược Nixon” đảo ngược vai trò sẽ không mang lại kết quả cho Trump Jacob Stokes, Foreign Affairs, Snapshots, February 22, 2017...
Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc
Liên minh bền vững giữa Nga và Trung Quốc

Một “chiến lược Nixon” đảo ngược vai trò sẽ không mang lại kết quả cho Trump Jacob Stokes, Foreign Affairs, Snapshots, February 22, 2017...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giai đoạn chuyển tiếp ở Cuba
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Pablo de Llano Phạm Nguyên Trường dịch Cách đây 5 năm, Chủ tịch Cuba, Raul Castro, tuyên bố rằng năm 2018 ông sẽ từ bỏ tất cả các vị tr...
Giai đoạn chuyển tiếp ở Cuba
Giai đoạn chuyển tiếp ở Cuba

Pablo de Llano Phạm Nguyên Trường dịch Cách đây 5 năm, Chủ tịch Cuba, Raul Castro, tuyên bố rằng năm 2018 ông sẽ từ bỏ tất cả các vị tr...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Giới thiệu “Tương Lai của Tự Do” của Fareed Zakaria
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Nguyễn Hữu Liêm Tương lai của tự do, do NXB Giấy vụn ấn hành năm 2017 Chúng TÔI XIN phép được giới thiệu Tương Lai của Tự Do (The F...
Giới thiệu “Tương Lai của Tự Do” của Fareed Zakaria
Giới thiệu “Tương Lai của Tự Do” của Fareed Zakaria

Nguyễn Hữu Liêm Tương lai của tự do, do NXB Giấy vụn ấn hành năm 2017 Chúng TÔI XIN phép được giới thiệu Tương Lai của Tự Do (The F...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT NHƯ LÀ MỘT GIÁ TRỊ (2)
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phan Đằng Giang dịch ( tiếp theo kì 1 ) Adam Michnik (1946), một yếu nhân của phong trào Đoàn Kết Igor Chubais : Nói chung Adam đ...
CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT NHƯ LÀ MỘT GIÁ TRỊ (2)
CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT NHƯ LÀ MỘT GIÁ TRỊ (2)

Phan Đằng Giang dịch ( tiếp theo kì 1 ) Adam Michnik (1946), một yếu nhân của phong trào Đoàn Kết Igor Chubais : Nói chung Adam đ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT NHƯ LÀ MỘT GIÁ TRỊ (1)
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phan Đằng Giang dịch Adam Michnik (1946), một yếu nhân của phong trào Đoàn Kết Lời người dịch: Ngày 3 tháng 2 năm 2010 tại câu lạc...
CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT NHƯ LÀ MỘT GIÁ TRỊ (1)
CÔNG ĐOÀN ĐOÀN KẾT NHƯ LÀ MỘT GIÁ TRỊ (1)

Phan Đằng Giang dịch Adam Michnik (1946), một yếu nhân của phong trào Đoàn Kết Lời người dịch: Ngày 3 tháng 2 năm 2010 tại câu lạc...

Read more »
 
 
 
Top