Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: CHỮ HIẾU KIỂU MỸ VÀ NHỮNG CÂU ĐÁNG TRÍCH DẪN CỦA BARBARA BUSH
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Trần Ngoc Cư CHỮ HIẾU KIỂU MỸ (AMERICAN-STYLED FILIAL PIETY). NGƯỜI MỸ DÀNH NGUỔN LỰC CHO NGƯỜI SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHO NGƯỜI CHẾT Khi...
CHỮ HIẾU KIỂU MỸ VÀ NHỮNG CÂU ĐÁNG TRÍCH DẪN CỦA BARBARA BUSH
CHỮ HIẾU KIỂU MỸ VÀ NHỮNG CÂU ĐÁNG TRÍCH DẪN CỦA BARBARA BUSH

Trần Ngoc Cư CHỮ HIẾU KIỂU MỸ (AMERICAN-STYLED FILIAL PIETY). NGƯỜI MỸ DÀNH NGUỔN LỰC CHO NGƯỜI SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHO NGƯỜI CHẾT Khi...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Mục đích thật sự của 'Vành đai, Con đường' là gì?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Bình An Các chuyên gia Mỹ đánh giá "Vành đai, Con đường" không hướng tới cái mác "có lợi cho đôi bên" như Bắc Kinh t...
Mục đích thật sự của 'Vành đai, Con đường' là gì?
Mục đích thật sự của 'Vành đai, Con đường' là gì?

Bình An Các chuyên gia Mỹ đánh giá "Vành đai, Con đường" không hướng tới cái mác "có lợi cho đôi bên" như Bắc Kinh t...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Văn hóa, văn hóa, văn hóa
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Từ Thức Gramsci (1891-1937) Blogger Từ Thức vừa gửi cho Văn Việt tạp bút mới viết của anh, về văn hóa. Văn hóa với sức mạnh thật sự ...
Văn hóa, văn hóa, văn hóa
Văn hóa, văn hóa, văn hóa

Từ Thức Gramsci (1891-1937) Blogger Từ Thức vừa gửi cho Văn Việt tạp bút mới viết của anh, về văn hóa. Văn hóa với sức mạnh thật sự ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Tại sao những kẻ độc tài thích làm thơ?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Benjamin Ramm Thơ của Stalin chứa đầy những sáo ngữ theo chủ nghĩa tự nhiên. ALAMY Thơ là nghệ thuật của sự thanh tao, tức là đồng ng...
Tại sao những kẻ độc tài thích làm thơ?
Tại sao những kẻ độc tài thích làm thơ?

Benjamin Ramm Thơ của Stalin chứa đầy những sáo ngữ theo chủ nghĩa tự nhiên. ALAMY Thơ là nghệ thuật của sự thanh tao, tức là đồng ng...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Trường đại học trong thời đại trí tuệ nhân tạo
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Andrew Wachtel Phạm Nguyên Trường dịch Trong 50 năm nữa, trí tuệ nhân tạo và máy móc tự học sẽ mạnh hơn hẳn hiện nay, công nghệ sẽ thay...
Trường đại học trong thời đại trí tuệ nhân tạo
Trường đại học trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Andrew Wachtel Phạm Nguyên Trường dịch Trong 50 năm nữa, trí tuệ nhân tạo và máy móc tự học sẽ mạnh hơn hẳn hiện nay, công nghệ sẽ thay...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Khi sống còn khổ hơn chết (2)
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phần 1 Haider Javed Warraich Phạm Nguyên Trường dịch từ When life is a fate worse than death Tại sao có quá nhiều bác sĩ phản đối việ...
Khi sống còn khổ hơn chết (2)
Khi sống còn khổ hơn chết (2)

Phần 1 Haider Javed Warraich Phạm Nguyên Trường dịch từ When life is a fate worse than death Tại sao có quá nhiều bác sĩ phản đối việ...

Read more »
 
 
 
Top