Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: GIÊNG HAI LAI RAI VỀ PHẬT PHÁP, ĐI CHÙA, LẠY PHẬT, ĂN OẢN VÀ PHÓNG SINH
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I. PHẬT PHÁP CÓ SỬA CHỮA, BỔ XUNG SO VỚI PHIÊN BẢN TRÊN FACEBOOK. (Bài chỉ nói những điều căn b...
GIÊNG HAI LAI RAI VỀ PHẬT PHÁP, ĐI CHÙA, LẠY PHẬT, ĂN OẢN VÀ PHÓNG SINH
GIÊNG HAI LAI RAI VỀ PHẬT PHÁP, ĐI CHÙA, LẠY PHẬT, ĂN OẢN VÀ PHÓNG SINH

I. PHẬT PHÁP CÓ SỬA CHỮA, BỔ XUNG SO VỚI PHIÊN BẢN TRÊN FACEBOOK. (Bài chỉ nói những điều căn b...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: ĐỌC TÁC PHẨM BÀN VỀ TƯ DO, NGHĨ VỀ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I. Đa nguyên Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng tự nhiên chỉ có một loại cây hay chưa? Câu trả...
ĐỌC TÁC PHẨM BÀN VỀ TƯ DO, NGHĨ VỀ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG
ĐỌC TÁC PHẨM BÀN VỀ TƯ DO, NGHĨ VỀ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG

I. Đa nguyên Bạn đã bao giờ nhìn thấy một khu rừng tự nhiên chỉ có một loại cây hay chưa? Câu trả...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: ĐỌC SÁCH NGHĨ VỀ LUẬN ĐIỆU "NHÂN DÂN NÀO LÃNH TỤ ẤY"
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
1. DẪN NHẬP Trong các loài như ong, kiến, mối… con chúa chính là linh hồn, là sức sống của cả đ...
ĐỌC SÁCH NGHĨ VỀ LUẬN ĐIỆU "NHÂN DÂN NÀO LÃNH TỤ ẤY"
ĐỌC SÁCH NGHĨ VỀ LUẬN ĐIỆU "NHÂN DÂN NÀO LÃNH TỤ ẤY"

1. DẪN NHẬP Trong các loài như ong, kiến, mối… con chúa chính là linh hồn, là sức sống của cả đ...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Leon Trotsky nói về những phiên tòa năm 1937
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phạm Nguyên Trường dịch Trotsky, Lenin, Kamenev Lời người dịch: Cách đây đúng 80 năm đã di...
Leon Trotsky nói về những phiên tòa năm 1937
Leon Trotsky nói về những phiên tòa năm 1937

Phạm Nguyên Trường dịch Trotsky, Lenin, Kamenev Lời người dịch: Cách đây đúng 80 năm đã di...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: GIÊNG HAI LAI RAI VỀ VÀNG MÃ và MỘT SỐ NIỀM TIN NGÂY THƠ KHÁC
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
I. TIỀN ÂM PHỦ A. CỘI NGUỒN Tiền âm phủ 1. Truyền thuyết nói rằng ngày xưa có một ngư...
GIÊNG HAI LAI RAI VỀ VÀNG MÃ và MỘT SỐ NIỀM TIN NGÂY THƠ KHÁC
GIÊNG HAI LAI RAI VỀ VÀNG MÃ và MỘT SỐ NIỀM TIN NGÂY THƠ KHÁC

I. TIỀN ÂM PHỦ A. CỘI NGUỒN Tiền âm phủ 1. Truyền thuyết nói rằng ngày xưa có một ngư...

Read more »

Phạm Duy Hiển Phạm Duy Hiển Author
Title: Lech Walesa là ai: Người anh hùng hay một kẻ dối trá?
Author: Phạm Duy Hiển
Rating 5 of 5 Des:
Phạm Nguyên Trường dịch Cuộc tranh cãi chính trị sau khi kết luận giám định của các chuyên gia v...
Lech Walesa là ai: Người anh hùng hay một kẻ dối trá?
Lech Walesa là ai: Người anh hùng hay một kẻ dối trá?

Phạm Nguyên Trường dịch Cuộc tranh cãi chính trị sau khi kết luận giám định của các chuyên gia v...

Read more »
 
 
 
Top