November 29, 2015

Vài nét về tôi

— Tên thật: Phạm Duy Hiển,
— Sinh: 1951
— Điện thoại: +84 93 3264553
https://www.facebook.com
— Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô: 1975.
— Sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985.
— Bút danh: Phạm Minh Ngọc trên Talawas.

Chuyên dịch sách và báo từ tiếng Anh, tiếng Nga sang tiếng Việt về nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội và chính trị, ngoài ra còn tham gia phản biện xã hội, từng đoạt giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2012, giải Sách hay 2015 do Viện IRED và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao tặng. Tên thật Phạm Duy Hiển, sinh năm 1951, tốt nghiệp đại học ở Liên Xô năm 1975, sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985, bút danh Phạm Minh Ngọc trên Talawas.

Tác phẩm đã xuất bản:
 1. Đường về nô lệ - dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 2. Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội - dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 3. Về trí thức Nga, - Tập tiểu luận, dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 4. Tâm lí đám đông và phân tích cai tôi, in trong tác phẩm Tâm lí học đám đông, Nhà xuất bản trí thức, 2009.
 5. Trại súc vật (Animal Farm), G. Orwell, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.
 6. Lược khảo Adam Smith, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản trí thức, 2010.
 7. Giai cấp mới (New Class), Milovan Djilas, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.
 8. Vòng tròn ma thuật (Darkness at Noon), Arthur Koestler, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010
 9. Thị trường và đạo đức, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012.
 10. Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660-1783, dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012.
 11. Catalonia -Tình yêu của tôi, NXB Lao Động, 2013.
 12. Chủ nghĩa tự do truyền thống, dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013.
 13. Các mô hình quản lí nhà nước hiện dại, dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013.
 14. Các nhà vô địch ẩn danh của thế kỉ XXI, dịch từ tiếng Anh, NXB TT, 2013.
 15. Quyền lực của kẻ không quyền lực, Tập tiểu luận, Vaslav Havel, Nhà xuất bản giấy vụn, 2013
 16. Lược khảo Ludwid von Mises (Ludwig von Mises – A Primer), Eamonn Butler, nhà xuất bản Tri thức, 2014.
 17. Là người Nhật, A.N. Mesheriakov, nhà xuất bản Tri thức, 2014.
[vai-net-ve-toi].
Ngày đăng 03/12/2015

4 comments: