February 3, 2011

Jose Milhazes [Tờ Publico – Bồ Đào Nha] Ở Nga chắc chắn cũng sẽ xảy ra những sự kiện tương tự như ở Ai Cập và Tunisia

Phạm Nguyên Trường dịch
Những sự kiện đang xảy ra ở Ai Cập và Tunisia chắc chắn cũng sẽ diễn ra ở Nga, vấn đề chỉ còn là thời gian và hình thức mà chúng mà thôi, viên tướng hồi hưu tên là Leonid Ivashov, chủ tịch Viện những vấn đề địa chính trị đã tuyên bố với hãng tin Lusa của Bồ Đào Nha như thế.

“Chắc chắn ở Nga sẽ diễn ra những sự kiện như ở Ai Cập và Tunisia, nhưng tính chất của chúng có thể khác. Khi chính quyền và dân chúng trở thành kẻ thù của nhau thì những thay đổi triệt để là không thể tránh khỏi” – Leonid Ivashov, trong khi trả lời phỏng vấn về quan hệ với NATO tại Tổng hành dinh lực lượng vũ trang Nga, đã nói như thế.

“Chỉ còn một việc là sẽ xảy ra khởi nghĩa vũ trang hay là chính quyền có đủ dũng khí để thực hiện những cuộc cải cách triệt để mà thôi. Hiện nay chính quyền chẳng mang lại bất cứ điều tốt lành nào cho bất kì ai, chính quyền đang tìm mọi cách nhằm cản trở sự phát triển các đảng phái và các phong trào đại diện cho quyền lợi của đa số người dân” – ông nhấn mạnh như thế.
Tướng Ivashov lưu ý người ta sự kiện là chính phủ Nga cố gắng hợp tác [Có lẽ người dịch sang tiếng Nga đã bỏ sót từ không sau từ  hợp tác – đoạn này theo mỗ phải là: chính phủ Nga tìm cách không những không hợp tác với … mà còn không hợp tác với cả… ] không chỉ với những đảng đối lập có quan điểm tự do mà còn hợp tác cả với những phong trào dân tộc chủ nghĩa nữa.
“Những người dân tộc chủ nghĩa Nga có quan điểm xây dựng cũng bị bắt và bị bỏ tù. Đấy là dấu hiệu của sự hoảng loạn của chính phủ. Chính phủ muốn đè bẹp tinh thần dân tộc của nhân dân Nga và nhân dân các dân tộc khác trên đất nước này bằng mọi giá”, ông nói thêm.
Chuyên gia về địa chính trị này cho rằng những sự kiện ở Ai Cập và Tunisia là do sự bất bình của đa phần dân chúng, mà chủ yếu là thanh niên về hiện tình kinh tế xã hội của những nước này.
“Quan trọng là cùng với sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc, người Arab bắt đầu nhận thức được rằng họ có thể trở thành một lực lượng đáng kể trên thế giới. Họ muốn có những cuộc cải cách để không tụt hậu so với cả phương Đông lẫn phương Tây. Vì vậy mà họ tìm cách lật đổ những chế độ đã lỗi thời, những chế độ đã tìm cách giữ cho tình hình giẫm chân tại chỗ”, Leonid Ivashov nói như thế.
Viên tướng Nga nói tới tính chất hai mặt của “trào lưu chính thống Hồi giáo” khi bàn về vai trò của nó trong các phong trào xã hội.
“Một mặt, đấy là sự thể hiện một cách tích cực chủ nghĩa dân tộc Arab, nhưng mặt khác, trong khá nhiều trường hợp thì những phong trào Hồi giáo này là do Mĩ, Izrael và châu Âu dựng lên, như những con rối nhằm ngăn chặn sự phát triển của thế giới Arab” – viên tướng nói.
“Ở Ai Cập và Tunisia đang diễn ra cuộc cách mạng chính trị, xã hội và kinh tế, đang diễn ra sự thây đổi có tính thời đại” – viên tướng hồi hưu kết luận.
Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ: http://inosmi.ru/russia/20110202/166195811.html
Đã đăng trên phamnguyentruong.blogspot.com


No comments:

Post a Comment