August 7, 2016

Ảnh minh họa thơ

4. Bài Ngậm ngùi của Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu


Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

3. Tâm trạng nàng Kiều


Bốn phương mây trắng một màu
Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.

2. Chim

Chim rừng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

1. Bướm

Bướm đồng động đến là bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

No comments:

Post a Comment