November 8, 2017

Năm thứ Marx muốn xóa bỏ (bên cạnh sở hữu tư nhân)

Jonathan Miltimore

Phạm Nguyên Trường dịch

Tất cả chúng ta đều biết Marx muốn xóa bỏ tư hữu, nhưng ông còn rất thẳng thắn khi nói về việc muốn xóa bỏ năm thứ sau đây nữa.


Một trong những đặc điểm nổi bật của Tuyên ngôn Cộng sản là tính trung thực của nó.

Karl Marx có thể không phải là một cực kì tốt, nhưng ông là người ngay thẳng khi nói về mục đích của chủ nghĩa cộng sản. Có thể khẳng định rằng thái độ quyết liệt như thế đã ăn sâu vào tâm lý của những người cộng sản.

Marx nói rõ trong bản tuyên bố của mình:“Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa!” (tất cả các trích dẫn ở đây đều lấy từ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm)

Tương tự như cuốn Cuộc đấu tranh của tôi (Mein Kampf) của Hitler, độc giả thấy một tầm nhìn tinh khiết, không bị pha loãng của ý thức hệ của tác giả (dù nó rất đen tối).

Tuyên ngôn của Marx nổi tiếng vì nó đã tóm tắt lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản của ông bằng một câu duy nhất: “Bãi bỏ tư hữu”. Nhưng đây hầu như không phải điều duy nhất mà nhà triết học này tin rằng sẽ phải bãi bỏ trong cuộc diễu hành của giai cấp vô sản từ xã hội tư bản sang xã hội không tưởng. Trong bản tuyên ngôn của mình, Marx nhấn mạnh năm tư tưởng và thiết chế cần phải xóa bỏ.

1. Gia đình

Marx thừa nhận rằng phá hủy gia đình là chủ đề gai góc, ngay cả đối với những người cách mạng. “Xoá bỏ gia đình! Ngay cả những người cấp tiến cực đoan nhất cũng phẫn nộ về cái ý định xấu xa ấy của những người cộng sản”, ông viết.

Nhưng ông nói rằng những người chống đối tư tưởng này không hiểu được sự kiện quan trọng nhất liên quan tới gia đình.

“Gia đình tư sản hiện nay dựa trên cơ sở nào? Dựa trên tư bản, trên lợi nhuận cá nhân. Gia đình dưới hình thái hoàn toàn phát triển của nó, chỉ tồn tại đối với giai cấp tư sản thôi”, ông viết tiếp.

Tốt nhất là xóa bỏ gia đình tư sản sẽ diễn ra một cách tương đối dễ khi tài sản tư nhân bị xóa bỏ. “Gia đình tư sản dĩ nhiên là sẽ tiêu tan cùng với cái vật bổ sung đó của nó, và cả hai cái đó đều mất đi cùng với sự tan biến của tư bản”.

2. Tính cá nhân

Marx tin rằng tính cá nhân là phản đề của chủ nghĩa bình quân mà ông ta mường tượng. Vì vậy, “cá nhân chắc chắn cần phải thủ tiêu”.
Tính cá nhân là một cấu trúc xã hội của xã hội tư bản và gắn bó chặt chẽ với tư bản.

“Trong xã hội tư sản, tư bản có tính độc lập và cá tính, còn cá nhân người lao động lại mất tính độc lập và cá tính,” ông viết. “Và chính việc xoá bỏ những quan hệ như thế, là việc mà giai cấp tư sản cho là xoá bỏ cá tính và tự do! mà cũng có lý đấy. Vì quả thật, vấn đề là phải xoá bỏ cá tính tư sản, tính độc lập tư sản và tự do tư sản.”

3. Những chân lý vĩnh cửu

Marx dường tin rằng ngoài đấu tranh giai cấp thì không còn sự thật nào hết.
“Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị”, ông khẳng định. “Khi thế giới cổ đại đang suy tàn thì những tôn giáo cũ bị đạo Cơ Đốc đánh bại. Vào thế kỷ XVIII, khi tư tưởng của đạo Cơ Đốc nhường chỗ cho những tư tưởng tiến bộ thì xã hội phong kiến đang giao chiến trận cuối cùng với giai cấp tư sản, lúc bấy giờ là giai cấp cách mạng”.

Ông nhận thức được rằng độc giả sẽ coi tư tưởng này cấp tiến đến mức nào, đặc biệt là khi Chủ nghĩa Cộng sản không tìm cách thay đổi chân lý, mà tìm cách vứt nó đi. Nhưng ông khẳng định rằng những người này không thấy được bức tranh rộng lớn hơn.

Có người sẽ nói:"Cố nhiên là những quan niệm tôn giáo, đạo đức, triết học, chính trị, pháp quyền,... đã biến đổi trong tiến trình phát triển lịch sử. Nhưng tôn giáo, đạo đức, triết học, chính trị, pháp quyền, vẫn luôn luôn được bảo tồn qua những biến đổi không ngừng ấy.

Vả lại, còn có những chân lý vĩnh cửu như tự do, công lý,... là những cái chung cho tất cả mọi chế độ xã hội. Thế mà chủ nghĩa cộng sản lại xoá bỏ những chân lý vĩnh cửu, xoá bỏ tôn giáo và đạo đức chứ không đổi mới hình thức của tôn giáo và đạo đức; làm như thế là nó mâu thuẫn với toàn bộ tiến trình phát triển lịch sử trước kia”.

Lời buộc tội ấy rút cục lại là gì? Lịch sử của toàn bộ các xã hội, từ trước đến nay, đều diễn ra trong những đối kháng giai cấp, những đối kháng mang hình thức khác nhau tuỳ từng thời đại”.

4. Quốc gia, dân tộc

Những người cộng sản, Marx nói, bị chỉ trích vì muốn xoá bỏ các quốc gia. Những người này không hiểu bản chất của giai cấp vô sản.
“Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp lãnh đạo của dân tộc, phải tự mình giành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu”.

Hơn nữa, chủ yếu là vì chủ nghĩa tư bản, mà ông đã nhận thấy lòng hận thù giữa những người có nguồn gốc khác nhau đang giảm dần. Khi giai cấp vô sản nắm quyền, sẽ không còn cần quốc gia dân tộc, ông viết.

“Với sự phát triển của giai cấp tư sản, tự do buôn bán, thị trường thế giới sự đồng đều của sản xuất công nghiệp và những điều kiện sinh hoạt thích ứng với nền sản xuất ấy thì những sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước cũng ngày càng mất đi”.

5. Quá khứ


Marx coi truyền thống là công cụ của giai cấp tư sản. Bám vào quá khứ là làm sao lãng công cuộc tìm kiếm sự giải phóng và quyền uy tối thượng của giai cấp vô sản.

“Trong xã hội tư sản”, Marx viết, “quá khứ chi phối hiện tại; còn trong xã hội cộng sản thì chính hiện tại chi phối quá khứ”.

Jonathan Miltimore là biên tập viên cao cấp của web Intellectual Takeout.

Đã đăng trên Dân Luận

https://fee.org/articles/5-things-marx-wanted-to-abolish-besides-private-property/

1 comment:

 1. CÁC MÁC CHỈ TOÀN ĐIÊN

  Thật thì Mác chỉ toàn điên
  Chủ trương bỏ tuốt mọi nền trần gian
  Để thành vô sản hoàn toàn
  Chẳng còn tư hữu gia đình cũng không !

  Tức toàn một thứ lông nhông
  Hay vô chính phủ vô luôn mọi điều
  Thánh thần đều loại hết rồi
  Bỏ luôn nhà nước thì còn cái chi !

  Xóa luôn pháp luật còn gì
  Triệt luôn văn hóa bởi vì cũ xưa
  Cái điên quả thật càn bừa
  Hệt như giọt nước tách ra khỏi nguồn !

  Thảy thành trừu tượng hoàn toàn
  Chỉ đều ý tưởng trong ngoài vậy thôi
  Cả như “giai cấp” tiêu rồi
  Còn toàn “cộng sản” hóa đời tiếu lâm !

  Đúng là Mác quả toàn hâm
  Cái cây đẳng hết ngọn cành còn chi
  Chỉ còn lõi chỉa lên trời
  Cái ngu của Mác tuyệt vời giống ai !

  “Đỉnh cao trí tuệ” toàn hài
  Khác nào rơi xuống vực sâu lạ gì
  Khiến toàn chỉ hại loài người
  Bởi làm xã hội trở thành xụi lơ !

  Khác đâu quả bé cái khờ
  Đời thành trừu tượng trong mơ rõ ràng
  Vậy nhưng Mác dám hiên ngang
  Đòi xây cảnh tượng “địa đàng” quả hay !

  Biết chi người sống trên đời
  Luôn phần vật chất vẫn thời gắn theo
  Thành ra “vô sản” chỉ lèo
  Bởi đều hữu sản mới theo nhân quyền !

  Nên chi Mác chỉ toàn điên
  Tinh thần diệt hết hóa thành hoang vu
  Khác chi “phản động” lù lù
  Tự cho “cách mạng” trời gầm không buông !

  Biến thành “xã hội” tầm ruồng
  Cái điên của Mác quả buồn làm sao
  Trăm năm khiến thảy nghẹn ngào
  Tội này của Mác ai nào buông tha !

  Bởi gây ảo tưởng loài người
  Biến toàn nhân loại thành bầy phù du
  Ngọn đèn rõ chỉ lù mù
  Đâm đầu cả đám chổng khu tôn thờ !

  Nó là tội Mác ai ngờ
  Tư duy quỉ quái bao giờ mới xong
  Liên Xô may đổ tỏng tong
  Đông Âu cũng vậy mới mong đổi đời !

  Nếu mà kiểu vậy còn hoài
  Cuộc đời nhân loại cũng thành bỏ đi
  Bởi tinh thần có còn gì
  Còn toàn vật chất âm thầm vậy thôi !

  Khiến cho lịch sử loài người
  Ngàn đời tiến hóa lại thành hư không
  Giống như toàn thảy lên đồng
  Trong cơn mê ngủ thật ra được gì !

  Nên chi tội Mác nhiều khi
  Nói ra khó dứt quả thì vậy thôi
  “Triết gia” đâu thế trên đời
  Mà toàn loạng quạng kiểu người tay ngang !

  GIÓ NGÀN
  (15/11/17)

  ReplyDelete